Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Kiedyś myślałem, że banki postępują jak ludzie honoru. Teraz już wiem, że nieuczciwe banki nadużywają zaufania oraz grają na czas, bo liczą na przedawnienie roszczeń oszukanych klientów. Innymi słowy liczą, że nie będą musiały zwracać pieniędzy, które pobierały nienależnie. Ponadto liczą, że nie zapłacą odsetek karnych (ustawowych), które same naliczają klientom przy byle okazji. [alert]Po 10 latach, konsumenci tracą możliwość odzyskania nienależnie zapłaconej opłaty, prowizji czy raty.[/alert] Wiedz, że banki nie zwracają pieniędzy same z siebie. Aby cokolwiek wywalczyć, to Ty Drogi Kliencie musisz wykazać inicjatywę tj. wszcząć:

Postępowania reklamacyjne

obowiązkowo złóż reklamację do banku, kiedy tylko masz jakiekolwiek zastrzeżenia do działań banku. Od 2015 roku zasady obsługi reklamacji przez banki reguluje Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: URR), według której:
 • reklamację możesz złożyć w każdym oddziale banku, przez telefon lub online (art. 3 URR)
 • bank ma 30 dni na odpowiedź (art. 6 URR)
 • brak odpowiedzi = uznanie reklamacji (art. 8 URR)
[alert]WAŻNE: w każdej reklamacji określ czego oczekujesz, np. zwrotu nienależnej pobranej opłaty w kwocie 100 PLN z odsetkami liczonymi od dnia pobrania, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania reklamacji, za pośrednictwem transferu gotówkowego tj. przekazu pocztowego[/alert]

Postępowania arbitrażowe

Kiedy wyczerpiesz drogę reklamacyjną, złóż wniosek o postępowanie przed Arbitrem Bankowym. Od 2014 roku zasady obsługi reklamacji przez banki określa Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (dalej: RBAK), według którego:
 • max. wartość przedmiotu sporu to 8.000 PLN (§2 RBAK)
 • max. opłata za przeprowadzenie postępowania to 50 PLN (§10 RBAK)
 • decyzja Arbitra jest ostateczna i wiążąca dla banku (§24 RBAK)
[alert]PRAKTYCZNE:Bank Millennium zwracał konsumentom nielegalnie pobrane opłaty tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) właśnie wskutek procedury arbitrażowej.[/alert]

Postępowania sądowe

Kiedy inne drogi zawiodą i bank nie zamierza zwrócić nienależnie pobranych kwot, pozwij bank - złóż pozew o zapłatę do sądu. Od 1964 roku zasady postępowania sądowego określa Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: KPC), według którego:
 • nie ma limitu wartości przedmiotu sporu z bankiem
 • max. opłata sądowa przy wszczęciu postępowania to 1.000 PLN (patrz: art. 13 pkt 1a)
 • prawomocny wyrok sądu jest ostateczny i wiążący dla banku
[alert]WAŻNE
 1. Banki wielokrotnie i prawomocnie przegrywały z klientami, także sprawy o odfrankowienie kredytu.
 2. W trakcie procesu możesz bezpłatnie skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy wydają tzw. istotne poglądy w sprawie. Dotychczasowe poglądy wydawane w sprawach frankowych masakrowały banki.
[/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.