Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Jeśli masz zastrzeżenia wobec banku, to lepiej złóż reklamację zanim go pozwiesz. Dlaczego? Bo gdy sprawa jest w sądzie to bank nie znajduje uzasadnienia do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Oto treść wiadomości e-mail, jaką ostatnio otrzymałem (prawdopodobnie z banku):  [alert][/alert] Być może nie wiecie, ale Ustawa reklamacyjna nie przewiduje żadnych wyjątków, które zwalniałby bank z obowiązku udzielenia odpowiedzi!! Zatem trzeba będzie złożyć wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego.  Swoją drogą to zastanawiam się, na jakiej podstawie bankowi analitycy od reklamacji doszli do wniosku, że meritum zagadnień reklamacyjnych odnosi się do sprawy sądowej. W pozwie żądam zapłaty kwot wynikających z nieważności zapisów albo nieważności całej umowy. Natomiast w reklamacjach chciałem, aby bank wskazał i zacytował zapisy umowne, do których odsyłał mnie w poprzedniej korespondencji, a których ja nie byłem w stanie znaleźć. Chciałem także, aby bank wypełnił ciążące na nim obowiązki informacyjne, wynikające z rekomendacji nadzorczych i jego przynależności do Związku Banków Polskich.  Dodam, że e-mail, który otrzymałem nie był uwierzytelniony w sposób właściwy dla środków komunikacji elektronicznej. Nie ma żadnej pewności że jego nadawcą był bank, treść nie została zmieniona. W mojej ocenie e-mail to nie jest trwały nośnik informacji, za pomocą którego bank powinien udzielić odpowiedzi na reklamację, stosownie do art. 5 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji pzez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  W kolejnych wpisach będziesz mieć okazję zapoznać się z "trudnymi reklamacjami" i będę zachęcał Cię, abyś podobne pytania zadał wybranej przez siebie ikonie uczciwości ;) [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.

Komentarze - 3

Witam. Czy po wypowiedzeniu umowy bank będzie dalej odpisywał na nasze reklamacje?

Po złożeniu pozwu bank odpisuje, ale ostatnio napisał poczekajmy na wyrok… skierowałem już to do Rzecznika Finansowego

Po wypowiedzeniu umowy nie wiem jak jest. Ale pamiętaj ze nie wszystkie banki potrafią prawidłowo wypowiedzieć umowę!!