Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Banki będące członkami Związku Banków Polskich (ZBP) zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Etyki Bankowej (KEB). Co ważne i ciekawe, ten kodeks zawiera cały szereg wytycznych - dobrych praktyk - określających prawidłowe zachowanie banku wobec Klienta (zobacz stronę nr 4 KEB). Jednak Getin Noble Bank, którego działania doświadczam na własnej skórze, chyba ma w głębokim poważaniu samoregulację branży bankowej. W związku z tym złożyłem reklamację, w której domagam się wyjaśnień, dlaczego bank postępuje wbrew KEB. Wskazałem konkretne rekomendacje i konkretne przypadki ich łamania. [alert] Oto reklamacja ws. niestosowania Kodeksu Etyki Bankowej, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawowym[/alert] Jako, że moje zastrzeżenia wobec praktyki bankowej były obszerne, Getin Noble Bank nie był w stanie ustosunkować się do niech w ciągu 30 dni. Jednak e-mail, jaki otrzymałem zwrotnie po blisko 2 miesiącach nie odnosił się konkretnie do żadnego z moich zastrzeżeń. Według Banku wszystko jest OK. Z resztą zobaczcie sami. [alert]Pomidor - czyli bankowa niby odpowiedź na reklamacje[/alert] Co ciekawe, nie wiadomo na jakiej podstawie bank wnosi iż oczekuję od niego 100.000 PLN rekompensaty. Przecież ja chciałem, aby przekazał tę kwotę na rzecz Rzecznika Finansowego - to cel związany z ochroną konsumentów, o którym mowa art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. [alert]ZAPAMIĘTAJW toku postępowań reklamacyjnych można uzyskać świetny materiał do postępowań administracyjnych. Po konsumenckim donosie UOKIK kontroluje Getin Noble Bank ws. nieprawidłowości dot. zmian regulaminów i cenników. Po odrzuceniu każdej reklamacji można złożyć wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego. Jednak praktyka bankowa jest taka, że zachęca do składania kolejnych zawiadomień do UOKIK, ale także KNF i GIODO. Skala naruszeń obowiązków ustawowych jest wprost gigantyczna... Aby ww. organy wszczęły postępowania, należy właściwe uprawdopodobnić naruszenia prawa / umowy przez bank. Może w tym pomóc właściwie skonstruowana reklamacja. Dobry przykład jest opisany w tym poście, bo zawiera łatwe do sprawdzenia konkrety:
  1. wskazanie rekomendacji - konkretna jednostka redakcyjna (np. Pkt 1.1)
  2. opis działania banku - tez konkretnie, np. pismo nr X z dnia Y
  3. ocena (twoja) działania banku - wskazujesz sprzeczność praktyki z prawem / umową.[/alert]
Jak zapewne przeczytaliście, złożyłem do banku ponad 70 reklamacji. Dużo? mało? Na ale co zrobić, jeśli bank gra z klientem w "Pomidora" - wcale nie odnosi się do pytań z reklamacji, odnosi się tylko częściowo lub nieprecyzyjnie. Niemal zawsze odmawia uznania reklamacji i jednocześnie zapomina uzasadnieniu prawnym i umownych. W mojej ocenie Getin Noble Bank działa z naruszeniem art. 5 i 9 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. O ile w ogóle przyjąć założenie iż nieuwierzytelniony e-mail stanowi odpowiedź na reklamację. Jednak to temat na osobny wpis. Ciąg dalszy nastąpi - wkrótce Bank zyska nowego gracza do pomidorowej gry - Rzecznik Finansowy otrzyma wniosek o interwencję, a potem sprawa pewnie trafi do UOKIK. A może odwrotnie ;)

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.