Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Do banku można składać różne reklamacje. Jednak jeśli zastrzeżenia klienta budzi sposób, w jaki bank zmienia zasady umowy (regulamin i cennik) w jej trakcie, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiedź będzie następująco: "nie uznajemy, bo wszystko jest OK". Co wtedy można zrobić? Ja postanowiłem złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), aby wszczął postępowanie wobec Getin Noble Banku. Urząd podjął rękawice!!Nie każdy donos konsumencki, jaki trafia do UOKIK kończy się postępowaniem administracyjnym przeciwko bankowi, którego finałem jest decyzja nakazująca / zakazująca robienia pewnych rzeczy. Trzeba mieć świadomość tego, że Prezes UOKIK musi mieć uzasadnione podejrzenie, iż bank działa z rozmachem, tj. narusza interesy klientów na dużą skalę. Do zbiorowych naruszeń może dochodzić, gdy zmieniane są bankowe cenniki lub regulaminy (wzorce umowny ustalane jednostronnie przez bank). Według banku nowe zasady i opłaty zawsze obowiązują wszystkich klientów banku. Według prawa, aby nowe reguły wiązały klienta, bank musi prawidłowo wykonać szereg czynności. Jednak niektórym bankom zdarzają się serie wpadek. [alert]KOMUNIKAT: Zmiana umów - UOKiK sprawdza banki (09.02.2017)Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania przeciwko 18 bankom, w których sprawdza procedury informowania klientów o zmianie warunków umów finansowych.[/alert] Kiedy przeczytałem ten komunikat, pomyślałem poskładam swoje reklamacje w jedną całość i wyślę do UOKIK walentynkę. Moje zawiadomienie liczyło 3 strony i 22 załączników (moje reklamacje i bankowe odpowiedzi). Solidny materiał, który na moim przykładzie, uprawdopodobniał naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - konkretne paragrafy, konkretne działania, konkretne daty, konkretne interpretacje itp. - żadnych ogólników. Im konkretniejsze zawiadomienie, tym prawdopodobniejsze działanie urzędu. [alert] Zawiadomienie, które zachęciło UOKIK do działania wobec Getin Noble Bank[/alert] W połowie lutego wysłałem zawiadomienie. W połowie marca dostałem zwrotnie e-mail z UOKIK z informacją, że planowane jest wszczęcie postępowania. Po majówce zadzwoniłem, aby zapytać kiedy plany zmienią się w działania. Zastępca Dyrektora poinformował mnie, iż postępowanie jest już w toku od marca. Urząd i Bank wymieniają korespondencję ;) Liczę, że wkrótce sprawa zakończy się happy UOKIK-endem, czyli wydaniem decyzji administracyjnej. Decyzji, która zmusi Getin Noble Bank do zwrotu opłat pobranych od klientów w oparciu o modyfikowane cenniki.Przypomnę, że latem 2016r. Getin Noble Bank zwracał klientom pieniądze, bo błędnie naliczał i pobierał raty kredytowe, i to przez kilka lat. Dodam, że zanim bank zdecydował się na ten krok, najpierw UOKIK dostał zawiadomienie w tej sprawie. [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.