Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Getin Noble Bank, jak każdy bank który kredytuje mieszkanie, żąda aby klient ubezpieczył nieruchomość. Jeśli klient tego nie zrobi, to bank wspaniałomyślnie wyręcza go - kupuje polisę i obciążą klienta kosztami - GIGANTYCZNYMI KOSZTAMI. [alert]
  • Bank sprzedaje polisę za 920 PLN, płatne w 12 ratach po 76 PLN
  • Ubezpieczyciel wybrany przez bank sprzedaje polisę za 392 PLN (ale w tej cenie jest ekstra ochrona OC na 25.000 PLN)
  • Klient kupuje polisę u innego ubezpieczyciela za 163 PLN (5 x taniej niż w banku; suma ubezpieczenia domu jest identyczna)
[/alert] [columns][/columns] Pomimo tego, że 20.12.2016 bank dostał, co chciał, to 7.01.2017 Getin Noble Bank bezzasadnie obciążył mnie kwotą 76,73 PLN (miesięczna składka za polisę portfelową). Po 20 dniach bank zwrócił pieniądze, ale zapomniał o przeprosinach i odsetkach ustawowych. Obecnie na próżno szukać w banku lokat na 5% w skali roku, a taka jest właśnie wysokość odsetek ustawowych. Trzeba było zatem założyć reklamację:Trudne pytania, więc 30 dni to zdecydowanie za mało aby udzielić odpowiedzi. A tym bardziej dokonać zapłaty 0,22 PLN odsetek ustawowych należnych klientowi!! Bank zapłacił odsetki ustawowe od niezasadnie pobranej kwoty 54 dni po wyznaczonym terminie (7 dni). Bank dokonał przelewu, pomimo tego że wyraźnie oczekiwałem gotówki tj. zapłaty za pomocą przekazu pocztowego. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak znów skontaktować się z bankiem. Trzeba wystąpić do Getin Noble Banku z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Te wynoszą 7% w skali roku. Jednak skoro ustawa mówi, że maksymalne odsetki za opóźnienie mogą być 2 razy wyższe, to czemu nie zażądać 14% za 54 dni opóźnienia od niebagatelnej kwoty 76 PLN!! Zwłaszcza, mając na względzie fakt, iż banki same, jednostronnie zmieniają swoje regulaminy, a w nich wysokości odsetek karnych, jakie naliczają klientom. Jak może wyglądać takie pismo? Oto moje wypociny:Ciąg dalszy nastąpi...  [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.