Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Każdy, kto podpisze umowę z bankiem, automatycznie upoważnia go do przetwarzania własnych danych osobowych w celu wykonania umowy. Ponadto przy byle okazji banki zachęcają klientów do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych oraz udostępniania innym podmiotom, np. spółkom z grupy kapitałowej (Takie zgody możesz w każdej chwili wycofać). Dane osobowe podlegają ochronie ustawowej, a na ich straży stoi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO) nakłada na bank obowiązki informacyjne (art. 24 i 25 UODO), a Tobie przyznaje wiele praw (art. 32 - 35 UODO). Co ważne, masz prawo poprawić swoje dane, np. aktualizując nazwisko (np. po zmianie stanu cywilnego) lub usuwając (np. numer telefonu). No i tak się złożyło, że postanowiłem skorzystać z przysługującego mi prawa i usunąć numer telefonu. Jednak bank nie usunął go... Co gorsza, bank wydzwania i śle SMS-y na numer telefonu, którego nie powinien mieć swoich bazach. A nawet wydzwania do pracy. W mojej ocenie jest to uporczywe nękanie, popularnie określane mianem Stalkingu.
Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.- Kodeks Karny
W takiej sytuacji należy do banku złożyć reklamację, która może wyglądać tak:reklamacja ws. stalkingu bankowegoKiedy bank odpowie na reklamację, Ty uzyskasz materiał dla magazynu "Sprawa dla reportera". A tak poważnie, to będziesz mieć ekstra przesłanki aby zgłosić do GIODO skargę na bank, umożliwiającą wszczęcie postępowania administracyjnego!! [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.