Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Nie wszyscy pracownicy banku pracują w lokalu bankowym. Część personelu bankowego stanowią mobilni doradcy, wśród których elitą są windykatorzy ;) Miałem okazje spotkać się z takim człowiekiem i zamienić z nim kilka zdań. Jednak rozmowa była krótka, bo nie jestem specjalnie rozmowy, gdy chodzi o pieniądze, a mój rozmówca nie wzbudza mojego zaufania. Tym bardziej, gdy sam go nie buduje, bo nie okazuje pełnomocnictwa do reprezentowania banku. W takiej sytuacji trzeba być czujnym i ostrożnym, bo możemy paść ofiarą oszusta działającego metodą "na bankowego windykatora terenowego". Jako ostrożny klient, który niemal zawsze wykazuje wolę współpracy z bankiem, złożyłem reklamację. Oto ona: [columns][/columns] Ciąg dalszy nastąpi wkrótce. Jednak już dziś zachęcam Cię do złożenia oświadczenia woli do banku, aby nie nękał Cię telefonami albo wizytami smutnych panów. Takie oświadczenia może być szczególnie przydatne, jeśli rozważasz opóźnienie lub wstrzymanie płatności spornych rat kredytu. [alert]Oświadczam, że jako dłużnik Banku (wykorzystałem udzielony mi kredyt, lecz nie spłaciłem go jeszcze w całości, na warunkach określonych umowie o kredyt, która prawdopodobnie zawiera niewiążące mnie niedozwolone postanowienia umowne lub też jest nieważna w całości – o czym wkrótce rozstrzygnie sąd)  wykazuje pełną wolę współpracy z moim wierzycielem. Ja przekazałem, a Bank dysponuje moimi aktualnymi adresami elektronicznym oraz korespondencyjnym. Zgodnie z umową i przepisami prawa oczekuję, że Bank będzie kontaktować się ze mną przekazując mi wiadomości wyłącznie na udostępnione adresy, w formie pisemnej (za pomocą rejestrowanych przesyłek pocztowych) lub formie elektronicznej (za pomocą bezpiecznej poczty elektronicznej tj. gwarantującej integralność i poufność treści oraz wiarygodność nadawcy, którą można zweryfikować online). Treść takiej korespondencji mogę spokojnie przeanalizować oraz skonsultować z moim prawnikiem. Co ważne, w przypadku wymiany oświadczeń woli tylko ten sposób komunikacji gwarantuje stronom pewność nadania i doręczenia korespondencji, co jest istotne ze względów dowodowych w związku z toczącymi się obecnie lub przyszłymi postępowaniami. Nie wyrażam zgody na inne formy kontaktu, w szczególności – telefoniczne lub osobiste, inicjowane przez Bank, gdyż wiążą się one dla mnie z dużym stresem oraz wywierają presję, która nie powinna towarzyszyć rozmowom o finansach i zobowiązaniach. Dodam, że niemożność weryfikacji tożsamości i umocowania przedstawiciela Banku podczas kontaktu telefonicznego czy osobistego poza lokalem Banku stanowi przesłankę samą w sobie do tego, aby ze względów bezpieczeństwa zakończyć rozmowę i niezwłocznie zgłosić reklamację do Banku, a nawet wezwać policję aby zapobiec możliwej próbie oszustwa.  Mając na względzie powyższe ponawiam moje stanowcze żądanie, aby Bank kontaktował się ze mną przekazując mi wszelkie informacje wyłącznie w formie elektronicznej bądź pisemnej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na wskazane przeze mnie adresy kontaktowe, umożliwiając mi każdorazowo weryfikację zakresu umocowania oraz autentyczności podpisu swojego reprezentanta.. Przypominam, że przekazanie samej treści oświadczenia woli, bez opatrzenia jej podpisem adekwatnym do formy dokonywania czynności prawnej, są bezskuteczne i nie wywołują żadnych skutków prawnych.[/alert] [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.