Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Niemal dokładnie w pierwszą rocznicę mojej rozprawy otrzymałem istotny pogląd, jaki Rzecznik Finansowy przedstawił sądowi w mojej sprawie. Przypomnę, że pozwałem Getin Noble Bank, bo uważam, że umowa kredytowa i aneksy przygotowane w tej firmie są co najmniej nieuczciwe, o ile w ogóle są ważne z prawnego punktu widzenia. Z resztą sądy wydawały już wyroki unieważniające getinowy kredyt frankowy lub odfrankowujące go.

Rzecznik Finansowy miażdży Getin

[caption id="attachment_1839" align="alignleft" width="300"]przeczytaj istotny pogląd RF ws. przeciwko Getin RF opracowuje istotny pogląd[/caption] Z lektury treści oświadczenia Rzecznika Finansowego, jakie trafiło do warszawskiego sądu, wynika że umowa MetroBanku (marka handlowa dawnego Noble Banku) jest obarczona wieloma wadami prawnymi. Natomiast aneks, potocznie nazywany „średnim NBP”, jest wyjątkowo wadliwy - trąci nieważnością na kilometr. O wydanie istotnego poglądu wnioskowałem do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w listopadzie 2017 roku. Jako, że mamy kwiecień 2018r. okres oczekiwania może wydawać się długi. Jednak trzeba mieć na względzie, że w pierwszej kolejności powinny być rozpatrywane wnioski kredytobiorców, którzy mają wyznaczone terminy rozpraw. 

Sądowe nowości w mojej sprawie

Ja od kwietnia 2017r. wciąż czekam na termin. Jednak od czasu mojej pierwszej rozprawy coś się w sprawie wydarzyło: [caption id="attachment_1850" align="alignright" width="300"]Sąd dostaje pogląd RF[/caption]
  • Złożyłem pismo procesowe dot. zeznań świadków
  • Sąd postanowił zlecić biegłemu sporządzenie wyliczeń należności kredytowych, przy założeniu że w umowie nie było franków, a aneksu do były nieważne, a także aby odpowiedział na pytania mojego pełnomocnika, którym jest r.pr. Krzysztof Orski
  • Biegły dostarczył opinię
  • Bank i ja złożyliśmy zastrzeżenia do opinii biegłego
  • Sąd zlecił biegłemu sporządzenie opinii uzupełniającej
  • Biegły dostarczył opinie uzupełniającą
  • Bank i ja złożyliśmy zastrzeżenia do opinii uzupełniającej
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty były załącznikami do wniosku o wydanie istotnego poglądu przez Rzecznika. Część z nich musiałem dosłać do urzędu wspierającego klientów w sporach z bankami już po złożeniu wniosku, bowiem kolejne dokumenty powstały w międzyczasie. Po zapoznaniu się z tym obszernym materiałem przez specjalistów Rzecznika powstał istotny pogląd, który trafił do sądu oraz mnie i Getinu, który w 2017 roku odnotował ponad 500 mln zł straty. [alert style="danger"]

UWAGA: nie trzymam ani złotówki w Getin Noble Banku.

[/alert] Zastanawiam się ile kumulacji w Totolotka pokryje takie gigantyczne straty, a także czy kiedy wygram Getin będzie w stanie rozliczyć się ze mną. Przypomnę, że bank od kilku lat jest pod kreską, a także pod specjalną kuratelą Komisji Nadzoru Finansowego. Niestety realizacja zapoczątkowanego w 2016r. programu naprawczego banku przeciąga się w czasie. KNF zgodził się wydłużyć okres restrukturyzacji z 2019 do 2021 roku. Niemniej jednak liczę, że UOKIK będzie mniej pobłażliwy od KNF i wkrótce nałoży wysokie kary m.in. za nieprawidłowości związane ze zmianami cenników i regulaminów. Oczywiście wierzę także w wymiar sprawiedliwości, że nie będzie pobłażliwy wobec nieuczciwego banku, lecz stanie po stronie prawa. Polskie i unijne przepisy nakazują chronić konsumentów i karać pazerne firmy, które dopuszczają się rażących błędów w sztuce tworzenia umów przeznaczonych do obrotu konsumenckiego, jak również tolerują SKANDALICZNE standardy obsługi klienta.

Istotny pogląd o ustawie antyspreadowej

Swoją drogą Rzecznik Finansowy bardzo fajnie opisuje wpływ tzw. Ustawy antyspreadowej na sytuacje frankowiczów. Ustawa nic nie zmienia - kredytobiorcy, którzy podpisali aneksy antyspreadowe, tak czy siak ponoszą koszty spreadu - tyle że dużo mniejsze niż w banku. Jednak co ważniejsze, wskazuje dlaczego waloryzacja kredytu przy użyciu kursów walut obcych jest sprzeczna z prawem.[alert]

PRZECZYTAJ: Pełna treść istotnego poglądu w sprawie

[/alert] W istotnym poglądzie jest dużo więcej ciekawych wątków, ale nie będę ich tu teraz opisywał, bo udostępniam treść dokumentu online, w wersji pokolorowanej przeze mnie tj. ciekawsze wątki wyróżniłem kolorem, aby łatwiej było Ci przejrzeć to blisko  100-stronnicowe opracowanie. Mam nadzieję, że wkrótce otrzymam istotny pogląd od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  który również opublikuje na stronach FRANKOWICZ.info. [alert][/alert] [alert]

PRZECZYTAJ: Pełna treść istotnego poglądu w sprawie

[/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.