Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów wspierają tzw. Frankowiczów w procesach z bankami przedstawiając sądowi istotny pogląd. Aby otrzymać taki dokumet należy złożyć wniosek o jego wydanie. Ja taki wniosek złożyłem, a Rzecznik Finansowy rozpatrzył go pozytywnie i napisał blisko 100-stronnicową analizę prawną umowy, jaką podpisałem z Noble Bankiem. Wciąż czekam na pogląd od Prezesa UOKIK.

Jak złożyć wniosek o istotny pogląd

Co do zasady, wniosek należy złożyć na piśmie. Jadnak to pismo może mieć postać papierową lub elektroniczną. Można osobiście lub zlecić to prawnikowi. Moją sprawę prowadzi prawnik mec. Krzysztof Orski. Jednak to ja sam składałem wniosek o istotny pogląd. Dlaczego? Bo chciałem oszczędzić papierowej roboty sobie i mojemu pełnomocnikowi, a także zobaczyć jak działa platforma EPUAP. Za jej pomocy każdy obywatel może wysłać drogą elektroniczną pismo do organów administracji. Jednak treść pisma była przygotowana przez zawodowca. O czym zaraz przekonasz się na własne oczy.

Dlaczego wybrałem e-wniosek?

Wniosek elektroniczny ma wiele zalet. Po pierwsze, można go wysłać z domu, bez konieczności chodzenia na pocztę i płacenia za przesyłkę. Po drugie, zaraz po wysłaniu otrzymujesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) - podobne do tego, jakie zwraca Ministerstwo Finansów po wysłaniu PIT-a online. Po trzecie, nie trzeba drukować lub kopiować umowy kredytowej i pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew, replika do odpowiedzi itp.). Dodam, że tych stron jest naprawdę dużo, co pokłada się na wagę i cenę przesyłki pocztowej. Po czwarte, gdy sam wysyłam pismo przez EPUAP, to nie muszę produkować kolejnego pełnomocnictwa dla swojego prawnika tj. do reprezentowanie mnie przed Rzecznikiem Finanslowym lub Prezesem UOKIK, a także nie muszę uiszczać opłaty z tego tytułu. Po prostu wypełniam internetowy formularz, do którego dodaję pliki ze skanami pism, a potem całość podpisuję przy pomocy profilu EPUAP. Taki profil jest bezpłatny i umożliwia załatwienie mnóstwa spraw urzędowych online. Taki profil ma moc prawną podpisu odręcznego lub kwalifikowanego e-podpisu (ale tylko w relacjach z administracją).

Treść wniosku o pogląd

Jak wspomniałem wyżej treść mojego wniosku była przygotowana przez Pana Krzysztofa, który uwzględnił kilka sugestii, które mu zaproponowałem, gdy podejmowaliśmy decyzję o ubieganiu się o pomoc, jaką dla Frankowiczów przewidział polski ustawodawca. [alert][/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.