Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

Sąd Najwyższy (SN) otrzymał koleje zgłoszenie dotyczące spraw frankowych. Nowe zagadnienie prawne odnosi się do wpływu nieobiektywnych przeliczeń walutowych na zgodność z prawem umowy o kredyt indeksowany i denominowany. Dokładniej uchwała SN (III CZP 13/21) rozstrzygnie:

Czy w świetle art. 353(1) kc w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych w weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?

Najpewniej wraz z ogłoszeniem tej uchwały SN banki stracą argument, którego teraz i tak większość sądów powszechnych „nie kupuje” – tj. że przed wejściem w życie tzw. ustawy antyspreadowej w 2011 banki mogły dowolnie ustalać reguły kursowe.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.