Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa

BARDZO WAŻNA uchwała Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 17/15) dla Frankowiczów z mBanku, Millennium, GE Money Banku i DNB Nord, czyli banków wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKIK – prejudykat (uproszczone postępowanie dowodowe).

Prawomocne wyroki SOKIK zapadłe przeciwko tym bankom, skutkujące wpisem do Rejestru UOKIK, stanowią prejudykat. W praktyce oznacza to precedensowe orzeczenie, który wiąże inne sądy w sprawach frankowych w zakresie bezskuteczności przeliczeń walutowych.

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.