Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Uznanie mechanizmów zmiany oprocentowania oraz przewalutowania za prawnie wadliwe, przy braku innych postanowień umownych w tym zakresie, musi prowadzić w świetle dokonanych powyżej rozważań do stwierdzenia, że powódka swoje zobowiązanie powinna spłacać przy zastosowaniu pozostałych postanowień a w tym oprocentowanie 3,36% o jakim mowa w § 2 ust. 4 z pominięciem przeliczeń po kursie (...), kwota i waluta jak również oprocentowanie kredytu nadal bowiem jest określone w umowie,Sąd Rejonowy we Wrocławiu (sygn. akt: XIV C 2726/15)[alert]Sąd Rejonowy napisał także w uzasadnieniu tego wyroku z 2016-07-20:"Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Powódka domagała się zapłaty kwoty 54.182,35 zł wraz z odsetkami podnosząc, iż kwota ta stanowiłą świadczenie nienależne pobrane przez stronę pozwaną w oparciu o klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytu hipotecznego."2017-07-20 Sąd Okręgowy uznał apelację banku za oczywiście bezzasadną (sygn. akt II Ca 2200/16).PRAWOMOCNE ODFRANKOWIENIE KREDYTU w 2 lata
  • w sierpniu 2015r. klient pozywa bank
  • w lipcu 2016r. klient wygrywa nieprawomocnie
  • w lipcu 2017r. klient wygrywa prawomocnie
Santander Consumer Bank musi po wyroku:
  1. zwrócić nadpłatę wynikająca ze stosowania nielegalnych przeliczeń walutowych
  2. zapłacić odsetki od nadpłaty tj. kwoty nielegalnie zawyżonych i pobranych od klienta rat
  3. zwrócić koszty zastępstwa procesowego klientowi (koszt prawnika wg stawek określonych prawem)
  4. skorygować harmonogramy na przeszłość tj. liczyć raty od wypłaconej kwoty PLN z oprocentowaniem LIBOR CHF + marża banku (określona w umowie)
  5. skorygować wpisy dotyczące kredytu w Biurze Informacji Kredytowej
Prawnikiem kredytobiorcy była r.pr. Agnieszka Sobczak z K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. K. Media o sprawie: Gazeta Wrocławska[/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.