Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Jednocześnie zgłoszony przez stronę pozwaną wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (k. 159) okazał się być zbędny dla wyniku sprawy, gdyż w ocenie Sądu kwestia oceny kursu stosowanego przez Bank jako „rynkowego”, nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, gdyż przy ocenie abuzywności postanowień wzorca umowy kluczowy jest stan z chwili zawarcia Umowy, nie zaś sposób jej wykonania, o czym szczegółowo będzie mowa w dalszej części uzasadnienia. Sposób wykonania zobowiązania nie może być też argumentem dla oceny czy dane, potencjalnie abuzywne postanowienie umowne, jest czy nie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Kluczowa dla tej oceny jest bowiem ocena indywidualna danego stosunku prawnego, ale z punktu widzenia jego konstrukcji prawnej, nie zaś potencjalnego prawidłowego sposobu wykonania.Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (sygn. akt XVI C 2914/16) [button style="warning"] Pobierz treść[/button][alert]

Klient pozywa PKO BP i wygrywa w 1,5 roku

  • Klient pozywa PKO BP w październiku 2016r.
  • Klient wygrywa z PKO BP w styczniu 2019r. (wyrok nieprawomocny)
    umowa Nordea Habitat jest nieważna
 Sędzia stwierdza, że opinia biegłego ws. ustalania kursów walutowych jest zbędna! W mojej sprawie, świadek (bankowiec) opowiadał o tym kilka godzin (zobacz relację z rozprawy) Dodam, że ten świadek nie pracował w banku, gdy podpisałem umowę o kredyt!!  W niniejszej sprawie sędzie przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętaj, że Polska jest w UE, a prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym!

[button style="warning"] Wyrok z 04.01.2019, sygn. akt XVI C 2914/16[/button]
WAŻNE fragmenty wyróżnione KOLOREM

 
  • ZIELONY - twierdzenia klienta
  • CZERWONY - twierdzenia banku
  • ŻÓŁTY - sąd ustalił
  • NIEBIESKI - sąd zważył
[/alert] [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.