Policz ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Wyliczenie nadpłat
Natomiast pozwany nie udowodnił czy, a jeśli tak to w którym miejscu tkwią błędy rachunkowe wyliczeń przedstawionych przez powodów. W tej sytuacji, dokonując analizy tychże wyliczeń, sąd uznał je za prawidłowe i mogące stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Zatem nie było konieczności odwoływania się do pomocy biegłego sądowego. Sam aspekt rachunkowy wyliczenia przedstawionego przez powodów nie był w sprawie kwestionowany.Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (sygn. akt VI C 1792/17) [button style="warning"] Pobierz treść[/button][alert]

Klient pozywa mBank i wygrywa w 1,5 roku

  • Klient pozywa mBank w sierpniu 2017r.
  • Klient wygrywa z mBankiem w styczniu 2019r. (wyrok nieprawomocny)
 

Sąd zdecydował

umowa kredytu łącząca strony pozostaje ważna, lecz z wyłączeniem wszystkich zapisów dot. klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych). Kredyt o jakim tu mowa jest wobec tego kredytem złotówkowym. Spłacie podlega kwota nominalna z ustalonym w umowie zmiennym oprocentowaniem według stawki LIBOR. Bank ma zwrócić klientowi nadpłatę z odstekami.  W niniejszej sprawie sędzia przytacza bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętaj, że Polska jest w UE, a prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo przed prawem krajowym!

[button style="warning"] Wyrok z 07.01.2019, sygn. akt VI C 1792/17[/button]
WAŻNE fragmenty wyróżnione KOLOREM

 
  • ZIELONY - twierdzenia klienta
  • CZERWONY - twierdzenia banku
  • ŻÓŁTY - sąd ustalił
  • NIEBIESKI - sąd zważył
[/alert]  

Tymczasem w mojej sprawie

sąd uznał, że opinia biegłego była potrzebna do wyliczenia nadpłaty. Zobacz tezę dowodową (zadanie, jakie sąd zlecił biegłemu). Niestety wykryłem i zgłosiłem sądowi błędy w opinii biegłego, tak jak wykryłem błędy w systemie banku. W konsekwencji potrzebne były opinie uzupełniające... co wydłużyło proces o 1,5 roku! W międzyczasie zmienił się sędzia, który postanowił zawiesić sprawę do wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE. [author_info]

Krótko o Autorze

Marek Wyszkowski aka Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.