Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Być może nie wiesz - a wiedzieć powinieneś - że poniższy zapis znajdujący się w większości umów o kredyt waloryzowany CHF, autorstwa mBanku (dawniej BRE Banku), jest oficjalnie uznany za niedozwolone postanowienie umowne.
Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50
[alert style="info"]

Dowód

[/alert]  

Przeliczenia walutowe nie wiążą klientów

Skutek wpisu do rejestru jest następujący - z mocy prawa (ex lege) konsumenta nie wiąże ten zapis umowy od dnia jej podpisania (ex tunc). Co więcej, dotyczy to wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę z mBankiem zawierającą ten zapis. [alert style="info"]

Warto znać

[/alert] 

Jak nie ma przeliczeń, to jest nadpłata

Skoro zawarte w umowie przeliczenia walutowe nie wiążą klienta, to mBank błędnie wyliczał wysokości rat kredytowych. Innymi słowy bank zawyżał wysokość raty, a klient przepłacał. A dokładniej to nadpłacał, bo nadpłatę można odzyskać. W tym celu należy:
 1. Wystąpić do banku o wydanie 4 zaświadczeń o kredycie:
  1. z datami i kwotami wypłaconych transz
  2. z datami i kwotami spłaconych rat odsetkowych i kapitałowych
  3. z datami i kwotami zapłaconych kosztów - prowizje, opłaty i ubezpieczenia
  4. z historią oprocentowania kredytu
  [alert style="info"]

  Warto wiedzieć

  • możesz zadzwonić na mLinię i w ten sposób zamówić zaświadczenia
  • możesz poprosić o wysłanie skanu zaświadczenia na adres e-mail
  [/alert]
 2. Wyliczyć nadpłatę, która może wynosić 40% dotychczasowych spłat [alert style="info"]

  Warto wiedzieć

  [/alert]
 3. Wezwać bank do zapłaty nadpłaty [alert style="info"]

  Warto wiedzieć

  • możesz naliczać bankowi odsetki od napłaty, po doręczeniu wezwania
  • możesz żądać zapłaty nadpłaty na swoje konto w innym banku
  [/alert]
 4. Poczekać na standardową odpowiedź mBanku:
  "Przykro nam, jednak Państwa reklamację, rozpatrzyliśmy negatywnie. (...) Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszą decyzją, mogą Państwo: (...) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego, wskazując jako pozwanego mBank S.A."
 5. Pozwać bank i wygrać w sądzie [alert style="info"]

  Warto wiedzieć

  • bank zwraca nadpłatę z odstekami dopiero po prawomocnym wyroku
  • sąd potwierdza w wyroku, że przeliczenia walutowe są nieważne
  [columns size="2" gap="20px"] [caption id="attachment_2789" align="alignleft" width="300"]mBank przegrywa nieprawomocnie powiększ[/caption] [caption id="attachment_2788" align="alignleft" width="300"]mBank przegrywa prawomocnie powiększ[/caption] [/columns] [/alert]
 

Czy jakiś frankowicz wygrał z mBankiem? TAK!

Zapadło już wiele wyroków, których istota sprowadza się do eliminacji z umów nieuczciwych postanowień dotyczących przeliczeń kredytu. W języku potocznym, takie rozwiązanie to "odwalutowanie" albo "odfrankowienie" kredytu. Poniżej zobaczysz kilka spraw - dotyczących mBanku, gdzie sąd mówi do niego - klient ma rację, żadnych przeliczeń walutowych ma nie być!! [alert style="success"]

#1 Klient wygrywa "odwalutowanie" z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient wygrywa w sądzie I instancji Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiuwyrok z 07.06.2016r., sygn. akt I C 1006/14
 3. Klient wygrywa w sądzie II instancji (PRAWOMOCNIE) zwrot nadpłaty z odstekami Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrok z 05.05.2017r., sygn. akt II Ca 1520/16
[/alert] [alert style="success"]

#2 Klient wygrywa "odwalutowanie" z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient przegrywa w sądzie I instancji Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wyrok z 27.09.2017r., sygn. akt I C 1060/15
 3. Klient wygrywa w sądzie II instancji (PRAWOMOCNIE) zwrot nadpłaty 62 tys. zł z odsetkami ustawowymi Sąd Okręgowy w Łodziwyrok z 24.12.2018r., sygn. akt III Ca 1969/17
[/alert] [alert style="success"]

#3 Klient wygrywa "odwalutowanie" z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient przegrywa w sądzie I instancji Sąd Okręgowy w Warszawiewyrok z 29.11.2018r., sygn. akt II C 315/17
 3. Bank odwołuje się do sądu II instancji
[/alert]  

Sądy unieważniają kredyty CHF od mBanku

Umowy kredytowe mBanku, zawierające pierwiastek walutowy, mają wiele wad prawnych. Przy użyciu odpowiedniej argumentacji, sąd może wydać wyrok, w którym stwierdzi bezwzględną nieważność całej umowy kredytowej. Czym jest nieważność? Raty bez odsetek! Poniżej zobaczysz kilka takich wyroków, gdzie klient pozywa mBank i wygrywa z nim - sąd unieważnia całą umowę. [alert style="danger"]

#4 Klient wygrywa "nieważność" z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient wygrywa w sądzie I instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w Warszawiewyrok z 06.11.2018r., sygn. akt VI C 1209/17
 3. Bank odwołuje się do sądu II instancji
[/alert] [alert style="danger"]

#5 Klient wygrywa "nieważność" z mBankiem

 1. Klient pozywa
 2. Klient wygrywa w sądzie I instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w Warszawie wyrok z 25.01.2018 r., sygn. akt VI C 2392/17
 3. Bank odwołuje się do sądu II instancji
[/alert]  

Czas zjada Twoją nadpłatę... Działaj teraz!

mBank nie uznaje reklamacji "Frankowiczów", które dotyczą zwrotu nadpłat wynikających ze stosowania nieuczciwych przeliczeń walutowych. Dlaczego? Moim zdaniem, bank uważa że niewiele klientów upomni się o należne im pieniądze przed sądem. Poza tym mBank wie, że roszczenie klientów o zwrot nienależnie pobranych rat będą stopniowo przedawniać się z upływem 10 lat. Nadpłaty kredytowe, które bank musi zwrócić klientom na podstawie wyroku, będą maleć z każdym miesiącem. [alert style="info"]

Warto wiedzieć i działać

Bieg przedawnienia możesz przerwać! Zamiast czekać na jesień średniowiecza albo "ustawę przemocową", dziś zacznij przygotowania do odzyskania pieniędzy nienależnie pobranych od Ciebie.

Wystąp do mBanku o ww. zaświadczenia,

na podstawie których wyliczysz nadpłatę kredytową i ustalisz wartość przedmiotu sporu (WPS) do pozwu. [/alert] [author_info] [alert]

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli TAK, Proszę udostępnij go światu. Wystarczy, że klikniesz w którąkolwiek z poniższych ikonek.

[/alert]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.