Policz ile możesz odzyskać, zaoszczędzić

Wyliczenie nadpłat
Oto sądowy protokół z zeznaniami eks bankiera Getin Noble Banku, który opowiada o oferowaniu kredytów NIBY-CHF i aneksów do tego rodzaju umów. Były bankier przyznaje się do stosowania manipulacji, sztuczek psychologicznych, straszenia i sugerowania, że kredyt powiązany z walutą obcą jest rozwiązaniem lepszym dla klienta.Co do zasady, rozprawy sądowe są rejestrowane, a zeznania świadków i stron są protokołowane. Każda ze stron sporu ma dostęp do tych materiałów online dzięki portalowi sądowemu. Warto jednak wiedzieć, że każdy może wystąpić do sądu o udostępnienie zanonimizowanego (bez nazwisk i nazw spółek) protokołu z dowolnej rozprawy. Często, choć nie zawsze, sąd przychyla się do wniosku ciekawskiego obywatela i wysyła mu transkrypt w postaci pliku PDF na wskazany adres e-mail. Przyznam, że sam przygotowując się do swojej pierwszej rozprawy (patrz relacja), kiedy znałem już nazwiska świadków, wystąpiłem do sądów o udostępnienie mi ich zeznań w innych sprawach o kredyty NIBY-CHF. Każdemu polecam taki ruch, bo można przygotować zestaw trudnych pytań. Choć trzeba się trochę pogimnastykować, żeby uzyskać sygnatury spraw i daty rozpraw. Nie mniej jednak warto. Zastanawiasz się, jak wygląda taki protokół? To trzeba przeczytać!! Aby łatwiej Ci się czytało, kilka fragmentów pokolorowałem - szczególnie polecam kolor czerwony, a potem zielony. Kolor żółty to zeznania kredytobiorcy.  [alert][/alert] Skąd wiadomo, że sprawa dotyczy Getin Noble Banku? Otóż jeden frankowicz - Krzysztof, spytał w sądzie, ile jest spraw w których stroną jest zielony bank. Lista spraw z udziałem Getinu jest opublikowana na facebookowym profilu PozwałemBank - tam znajdziesz sygnaturę sprawy z tego protokołu. [author_info]

Krótko o Autorze

Marek Wyszkowski aka Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.