Rozważasz pozwanie banku / ugodę

Prognoza procesowa
Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, ale w sprawach frankowych kredytobiorców wspierają także inne organy administracji RP. Niedawno w mojej sprawie przeciwko Getin Noble Bank istotny pogląd przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Aby uzyskać takie wsparcie - po pozwaniu banku i wymianie pism procesowych - złożyłem stosowny wniosek do Prezesa UOKIK.  

Istotny pogląd UOKIK - krótko i na temat

Już trzy tomy liczą sobie akta mojej sprawy, w której domagam się zapłaty przez bank nienależnie pobranych pieniędzy w związku z wykonaniem umowy tzw. kredyt frankowy.  Niedawno liczbę sądowych dokumentów powiększył istotny pogląd przedstawiony przez Prezesa UOKIK.Przyznam, że na początku byłem zdziwiony objętością oświadczenia UOKIK - 2 strony oraz załączniki. Przypomnę, że istotny pogląd, jaki otrzymałem od Rzecznika Finansowego liczył sobie blisko 100 stron. Jednak po chwili namysłu stwierdzam, z pewnością taki krótki dokument sąd przeczyta w całości i ze zrozumieniem. A kiedy przeczyta to dowie się, że Prezes UOKIK podziela moje zarzuty wobec umowy, które zawarłem w pozwie.  

Szczegółowe uzasadnienie w załącznikach

Szczegółowe wyjaśnienia są organ administracji RP - Prezes UOKIK , który z mocy ustawy chroni konsumentów, zawarł w załącznikach tj.:Zachęcam do lektury treści obu ww. dokumentów, bo bardzo merytorycznie i zwięźle wskazują na wady fabryczne produktów bankowych znanych, jako tzw. kredyty frankowe. Wadliwy produkt finansowy można, wręcz trzeba, reklamować (nie polecać, lecz piętnować). Jednak jeśli fabryka się wypina na klienta, to pozostaje droga sądowa. Część kredytobiorców, którzy wybrali drogę sądową, prawomocnymi wyrokami zdołali zmusić nieuczciwe banki do: [author_info]

Zenon Frankster

Ekspert, który wspiera prawników i frankowiczów w wyliczeniach roszczeń. Konsument, który pozwał Getin i PKO ws. tzw. kredytu frankowego.

Dodaj komentarz

Podziel się z nami swoją opinią lub doświadczeniami. Zapraszamy do dyskusji.