Kredyt CHF

Kiedyś wciskany przez banki, dziś unieważniany przez sądy.
Klienci odzyskują pieniądze, bo raty kredytowe były i są zawyżane.

ile wynosi Twoja nadpłata?

UOKIK wskazuje banki, których przeliczenia walutowe są nieuczciwe

Długa jest lista banków, które wprowadziły na rynek kredyty umownie powiązane z walutami obcymi. Teraz te produkty bankowe są wycofane z oferty, bo ten rodzaj umów był delikatnie mówiąc wadliwe prawnie. Wady tzw. kredytów frankowych dostrzegają sądy powszechne, organy państwa np.:

Umowy kredytowe, które są nieuczciwe

W 2018r. Prezes UOKIK opublikował stanowisko dot. klauzul waloryzacyjnych (przeliczeniowych) zamieszczanych w umowach bankowych.  Ten oficjalny dokument zawiera listę banków i stosowane przez nie nieuczciwe zapisy umowne, które co do zasady choć znajdują się w umowach kredytowych, to nie wiążą konsumentów.


kluczowe fragmenty wyróżniłem kolorem,
aby łatwo Ci się czytało

 

Banki figurujące w Rejestrze UOKIK

Na podstawie prawomocnych wyroków do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa UOKIK, zostały wpisane umowne klauzule przeliczeniowe autorstwa:

Warto wiedzieć

 

Istotne poglądy UOKIK miażdżą banki

Jeszcze przed wydaniem wyroku, ale w trakcie indywidualnych postępowań sądowych, Prezes UOKIK dostrzegł nieuczciwe zapisy analizując umowy kredytowe także innych banków. Dotychczas polski urząd antymonopolowy przekazał polskim sądom kilkaset istotnych poglądów w sprawach, którymi są kredytobiorca i bank.

Praktycznie każdy istotny pogląd Prezesa UOKIK zawiera merytoryczne i prawne uzasadnienie, stwierdzające że niektóre postanowienia umów tzw. kredytów walutowych są nieuczciwe i nie wiążą konsumentów. W szczególności dotyczy to kredytowych przeliczeń walutowych, np. PLN-CHF, PLN-EUR, PLN-JPY. Poza wymienionymi wyżej bankami, do grona nieuczciwych kredytodawców – posiłkując się listą z raportu UOKIK – można zaliczyć:

  • Euro Bank SA
  • ING Bank Śląski
  • BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas SA)
  • Kredyt Bank SA (obecnie Santander Bank)
  • EFG Eurobank Ergasias S.A. (aktualnie Raiffeisen Bank)
  • Getin Noble Bank SA (dawniej Noble Bank oraz Getin Bank)
  • Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP)
  • Bank BPH (obecnie PKO SA – ten z żubrem)
  • GE Money Bank (obecnie Bank BPH)

Warto wiedzieć

Inne banki oferujące tzw. “kredyty walutowe”, choć nie wymienione powyżej, także stosują wadliwe mechanizm przeliczeń walutowych. Wśród nich są m.in.: Bank Ochrony Środowiska, Credit Agricole (d. Lukas Bank), Deutsche Bank i Nordea Bank.

 

Dlaczego przeliczenia walutowe są nieuczciwe?

To jest temat rzeka, ale w dużym skrócie – banki miały w nosie wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego i nie zawarły w umowach zapisów precyzujących sposoby i terminy ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego, w szczególności, wyliczana jest wartość rat kapitałowo-odsetkowych. Innymi słowy banki mogły ustalić wysokość kursu w sposób dowolny, a klient musiał płacić. A banki kursy zmieniały nawet kilka razy dziennie. Poza tym banki wypłacały, a klienci spłacali złotówki. Te przeliczenia walutowe to były zabiegi księgowe, aby wypłacone i spłacone PLN, wykazywać księgowo jako CHF. Co istotne, tzw. walutowe umowy kredytowe nie zobowiązywały żadnej z jej stron do kupna lub sprzedaży dewiz. Dzięki temu udzielając kredyty banki uzyskiwały ekstra dochód, inny aniżeli dozwolony w ustawie Prawo bankowe tj. prowizje od udzielonego kredytu (art. 69.1 PB), prowizję od niewykorzystanego kredytu (art. 77 PB) i odsetek (art. 69.1 PB).

Zenon Frankster

Konsument, który pozwał Getin Noble Bank ws. tzw. kredytu frankowego z 2008r. Ekspert w zakresie matematyki finansowej - wyliczam nadpłaty kredytowe

Podobał Ci się ten artykuł?

Jeśli TAK, Proszę udostępnij go światu.
Wystarczy, że klikniesz w którąkolwiek z poniższych ikonek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *